Frøyset Grunneigarlag

ynskjer alle velkomne til Frøyset
til fine naturopplevingar og fiske i Frøysetelva

Frøyset Grunneigarlag vart skipa i 1986 og er ei samling av grunneigarar på Frøyset, gardsnr. 7 i Masfjorden kommune. I 2011 endra laget navn til Sameiget Frøyset Grunneigarlag

Laget skal arbeida for på samyrkjemessig grunnlag å utnytta fiske på ein forsvarleg måte og fremja bestanden med kulturtiltak o.l. Laget skal tilgodesjå både grunneigarne og den ikkje jordeigande del av befolkninga sine interesser i å driva fiske. (utdrag frå pgrf. 3 i lovene for laget)
Styret for laget: