Flaumen i september 2005

Vassføringa har ikkje vore så stor sidan flaumen i 1953


Osen

Osen

Osebrua

Gløvrefossen

Frøysetbrua

Tverrelva

Øyra

Øyra