Fangstoversikt for Frøysetelva

Fiskekortsalg starter 1. juni. Hugs å levere fangstrapport snarest etter at fiskekortet er utløpt. Ta og skjellprøver.
Det er viktig at du som er fiskar melder inn fangsten din her

Fangstoversikt 2018
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks44155,612,4 kg
Aure131112,64,0 kg
Oppdrett/Regnbue000,0 kg
Total175268,2

Fangstoversikt 2017
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks6725610,9 kg
Aure101933,4 kg
Sjørøye000,0 kg
Total168349

Fangstoversikt 2016
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks62208,39,5 kg
Aure108101,83,5 kg
Sjørøye000,0 kg
Total170310,1

Fangstoversikt 2015
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks31114,29,2 kg
Aure114110,93,5 kg
Sjørøye000,0 kg
Total145225,1

Fangstoversikt 2014
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks3180,25,3 kg
Aure10191,82,6 kg
Sjørøye000,0 kg
Total132172

Fangstoversikt 2013
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks35988,6 kg
Aure1441330 kg
Sjørøye000,0 kg
Total179231

Fangstoversikt 2012
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks26897,0 kg
Aure1001022,2 kg
Sjørøye000,0 kg
Total126191

Fangstoversikt 2011
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks993359,8 kg
Aure1782103,7 kg
Sjørøye10,90,9 kg
Total278546

Fangstoversikt 2010
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks632009 kg
Aure2442683,2 kg
Total307468

Fangstoversikt 2009
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks33132
Aure9274
Total125206

Fangstoversikt 2008
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks401167 kg
Aure1831441,8 kg
Total223260

Fangstoversikt 2007
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks4920512,8 kg
Aure1221094 kg
Regnboge10183 kg
Total181332

Fangstoversikt 2006
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks731997,5 kg
Aure109993 kg
Regnboge18274,2 kg
Total125206

Fangstoversikt 2005
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks285895
Aure146120
Regnboge1334
Total4441049

Fangstoversikt 2004
FiskeslagAntallKilo fangstStørst fisk
Laks94316
Aure202164
Total296480


Fin ørret


Ein vaksen rugg


Osen, ein av fiskeplassane i Frøysetelva der det er fiska størst fisk. Foto frå storflaumen i 2005


Holmen på Neset er ein populær fiskeplass. Her er det mogeleg å fiske heile sesongen, også om det er lite vatn i resten av elva. I 2007 vart holmen sikra mot erosjon ved å steinlegge elvebredden


Bruhølen, ein god fiskeplass